Stopka redakcyjna

Lokalizacja Niemcy:
SITECH Sitztechnik GmbH
Stellfelder Str. 46
38442 Wolfsburg
Niemcy
Tel.: +49 - 53 61 - 9 80 100
Fax: +49 - 53 61 - 9 80 120
e-mail: info@sitech-sitztechnik.de

Lokalizacja Polska:
SITECH Sp. z o.o.
ul. Strefowa 2
59-101 Polkowice
Polska
Tel.: +48 76 726 70 00
Fax: +48 76 726 70 70
e-mail: sitech@sitech-automotive.pl

Przewodniczący rady nadzorczej:
Thomas Schmall

Przedstawiciele zarządu (dyrektorzy):
Ingo Fleischer
Tomasz Lewandowski
Sebastian Patta

Sąd rejestracyjny:
Sąd rejonowy Braunschweig HRB 100988

Numer identyfikacyjny podatnika (podatek obrotowy):
DE 813247470

Osoba odpowiedzialna stronę redakcyjną:
Ulrich Krebs
Tel.: +49 - 53 61 - 9 80 222
Fax: +49 - 53 61 - 9 80 110
e-mail: ulrich.krebs.sitech@volkswagen.de