W ramach korzystania z internetowego systemu ubiegania się o stanowisko mogą Państwo przekazać firmie Sitech Sitztechnik GmbH do dyspozycji Państwa informacje oraz dane osobiste. Przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa osobiste dane, które przekazali nam Państwo do dyspozycji przy pomocy systemu, wyłącznie do celów zapewniających efektywne i prawidłowe postępowanie w procesie ubiegania się o stanowisko.

W procesie internetowego ubiegania się o stanowisko odpytywyne będą tylko dane, konieczne dla tego procesu. Przewidziane do tego pola oznaczone są jako pola, które należy „koniecznie wypełnić”. Poza tym w polach, które „można wypełnić” mogą Państwo podać dalsze dobrowolne informacje.

Bez Państwa zgody nie nastąpi przekazanie Państwa danych osobom trzecim.

Po zakończeniu badania Państwa ubiegania się o stanowisko, Państwa dane zostaną skasowane.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w razie życzenia skasowania Państwa osobistych danych proszę zwracać się do:

oddelegowanego d/s ochrony danych
Volkswagen AG
Skr. poczt. 1886/1
38436 Wolfsburg
Niemcy
datenschutz@volkswagen.de